Blog Archives

Yesus dan Keluaran Perjanjian Baru

Oleh Dr. Brant Pitre

Flight to Egypt (Sumber: pinterest.com)

Dalam Injil Matius ada tertulis mengenai penggenapan Kitab Suci, yakni pada:

Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi: “Dari Mesir Kupanggil Anak-Ku.” (Matius 2:15b) Read the rest of this entry

Advertisement

Mengapa Ada 10 Tulah di Mesir?

Oleh Gary Michuta

The Seventh Plague (1823) karya John Martin

Salah satu peristiwa penting dalam sejarah keselamatan adalah pembebasan dari Mesir (eksodus). Bangsa Israel terjebak dalam perbudakan di Mesir dan Allah memanggil Musa untuk membebaskan mereka. Allah berfirman kepada Musa, “Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat-Ku di tanah Mesir, dan Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya, Aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas …” (Keluaran 3:7-8). Read the rest of this entry

%d bloggers like this: