Blog Archives

Seorang Pengkritik Katolik menjadi Katolik – Kisah Kelli Beaumont

Kelli Beaumont (Sumber: chnetwork.org)

Suami saya bernama James, ia lahir dan dibesarkan sebagai seorang Katolik, tapi saya beruntung untuk menginjili langsung suami saya untuk keluar dari Gereja Katolik dan menjadikannya seorang Methodist yang baik, dan akhirnya kami melayani bersama sebagai pelayan orang muda Methodist. Saya percaya kalau pendidikan Katoliknya kurang mempunyai pengajaran doktrinal yang benar dan kurangnya pengetahuan akan Alkitab, berpusat hanya setia ikut Misa dan tata cara seremonial saja, tanpa memahami realitas di balik itu semua. Ajaran doktrinal yang salah yang telah ia terima membuat pekerjaan saya dalam memisahkan ia dari Gereja Katolik menjadi semakin mudah. Saya berpikir kalau saya menyelamatkannya, dari tradisi yang dibuat manusia yang mengajarkan karya teologi yang tidak beriman, sarat dengan paganisme dan takhayul. Ia bergabung saya dalam antusiasme Protestan saya, yang mengkritik Gereja Katolik. Read the rest of this entry

%d bloggers like this: